Πλάνο δράσης

Σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας για την επόμενη πενταετία, προτάσεις που δημιουργούν αξία σε όλες τις κοινότητες. Πολλές εξ αυτών τις έχουμε ήδη δρομολογήσει από την πρώτη τετραετία. Θέλουμε τη δική σας ψήφο για να τις ολοκληρώσουμε.

 

Η πολιτική μας φιλοσοφία βασίζεται στο τρίπτυχο: σχεδιάζουμε-διεκδικούμε-υλοποιούμε και η στρατηγική μας ακολουθεί με συνέπεια τους 7 πυλώνες της πρώτης μας θητείας. Στο πρώτο μέρος θα αναλύσουμε τη γενική μας πολιτική τοποθέτηση και θα περιγράψουμε κάποια σημαντικά έργα για όλο το νησί. Στο δεύτερο μέρος, εξειδικεύουμε τις δράσεις μας για κάθε κοινότητα χωριστά. Γιατί είναι σημαντικό ο κάθε πολίτης να γνωρίζει τι συμβαίνει και τι έχει προγραμματιστεί για τον τόπο του.